Pesniško podobje v poeziji Otona Župančiča, Antona Vodnika in Srečka Kosovela