Ornamentika na keramiki neolitskega časa v Jugoslaviji : (disertacija)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih