Slovenske večernice za poduk in kratek čas
Krščen denar : povest