Pristojnosti, poslanstvo in cilji Računskega sodišča RS

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih