Vsebnost skupnih fenolov v beljavi, rdečemu srcu in poranitvenem lesu pri bukvi (Fagus sylvatica)
Total phenol content in sapwood, red heart and wound-wood in beech (Fagus sylvatica)