Razvrščanje šol s pomočjo rezultatov zunanjih preizkusov znanja