Zaznana šolska klima na področju medvrstniškega nasilja s strani udeležencev