The influence of the surface roughness on the drawing parameters of aluminum-alloy auto-body sheets
Vpliv hrapavosti površine na vlečne lastnosti aluminijevih pločevin za avtomobilsko karoserijo