Prikaz biološkega staranja v mladinski literaturi : primerjalna analiza slikanic, izdanih po letu 1990 v Sloveniji in Veliki Britaniji