Metodologija za diagnosticiranje obstoječega ekološkega stanja in izbiro optimalnih odločitev v lesnoindustrijskih sistemih
Methodology for diagnosing of existing ecological state and the selecting of optimal decisions in timber industry