Prediction of the nugget size in resistance spot welding with a combination of a finite-element analysis and an artificial neural network
Napovedovanje področja pretalitve pri uporovnem varjenju s kombinacijo analize končnih elementov in umetnih nevronskih mrež