Priporočila za odkrivanje in zdravljenje Fabryjeve bolezni v Sloveniji
Recommendation for diagnosis and treatment of Fabry's disease in Slovenia