Povezljive naprave in omrežni sistemi s področja hišne avtomatizacije : magistrsko delo