Risk factors as a result of unhealthy nutrition in the adult population in Slovenia with regard to sociodemographic variables
Dejavniki tveganja nezdravega načina prehranjevanja odraslih prebivalcev Slovenije glede na sociodemografske spremenljivke