Splošno izobraževanje in splošna izobrazba : trendi, vprašanja, dileme
General education : trends, questions, dilemmas