Transkriptomska analiza genov hmelja (Humulus lupulus L.) po okužbi s fitopatogeno glivo Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold : doktorska disertacija
Transcriptional analysis of hop genes (Humulus lupulus L.) following infection with phytopathogenic fungus Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih