Srednjemiocenske kamnine severnega pobočja Gorjancev med Čatežem in Kostanjevico
Middle miocene sediments on the northern part of Gorjanci between Čatež and Kostanjevica (SE Slovenia)