Deformacija vzorca med laserskim površinskim pretaljevanjem
Deformation of specimen during laser surface remelting