Listkarstvo in politična invektiva med pobudniki Kosovelovega duhovnega in pesniškega zorenja