Ni snal molitve shlatnik terde glave
Ni majhina bla, Togenburgar! mera
Sanjalo se mi je, de v [svetem raji]
Vi, ki vam je ljubesni tiranija