Bukve sa kméta, kako se ima per kupovanju, plemenenju, reji in opravljanju kónj sploh obnashati, de bi jih bolésen obvaroval in v njih unanjih in notrajnih bolésnih sam sebi svetoval in pomagal : I. dél s podóbshino sa sposnanje starosti is sób