Anthology of Slovenian artists and sculptors in Australia
Antologija Slovenskih slikarjev in kiparjev v Australiji