Simpozij Obdobja 21: Slovenski roman : Ljubljana, 5.-7. decembra 2002