Zgradba neglagolskih tvorjenk v Vorenčevem slovarju