Podoktorski projekt - aplikativni
Zajemanje CO2 v geoloških medijih: kriteriji in pristop za izbiro lokacije kot odziv na klimatske spremembe