Kompetence pridobljene z opravljanjem študentskega dela : poročilo izvedene raziskave med delodajalci in študenti

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih