Vpliv kadmija na mineralno prehrano in metabolizem ogljikovih hidratov pri ranem mošnjaku (Thlaspi praecox Wulf.) : doktorska disertacija
Impact of cadmium on mineral nutrition and carbohydrate metabolism in pennycress (Thlaspi praecox Wulf.)
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih