Use of stable nitrogen (delta15N) isotopes in food web of the Adriatic Sea, Croatia
Uporaba stabilnega dušikovega izotopa (delta15N) v prehranjevalni verigi Jadranskega morja, Hrvaška