Narava abstraktnega mišljenja : filozofski vidiki Descartesovega dela v algebri