Veljavnost in zanesljivost Lestvice akademske motivacije na vzorcu slovenskih študentov
Validity and reliability of the Academic Motivation Scale in a sample of Slovenian students

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih