Processing the PK324 Duplex Stainless Steel: Influences on hot deformability of the as-cast microstructure
Izdelava dupleksnega nerjavnega jekla PK324: Vplivi na vročo preoblikovalnost lite mikrostrukture