Overcoming the obstacle of poor knowledge in proving geometry tasks
Premagovanje ovire šibkega znanja pri geometrijskih dokazovalnih nalogah