Osnovna gostota, permeabilnost in zgradba reakcijskih con pri bukvi