Cyrtorhina globosa iz srednjeeocenskih plasti Ćopija v Istri, Hrvaška
Cyrtorhina globosa from middle eocene beds of Ćopi in Istria, Croatia