Vpliv toplotne obdelave na sorpcijske lastnosti lesa