Model razvoja katastra nepremičnin v večnamenski 3D-kataster : doktorska disertacija
The real property cadastre development model towards a multipurpose 3D cadastre : doctoral dissertation