Sistematični pregled literature s področja ambivalentnega seksizma
A systematic literature review on ambivalent sexism

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih