Komunikacijski krog znanstvenih publikacij v pogojih globaliziranega elektronskega založništva : Elektronski vir : magistrsko delo