Pavlina Bobič, Vojna in vera. Katoliška cerkev na Slovenskem 1914-1918 ...

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih