Pax et bonum : the presence of Slovenian Franciscan priests and nuns in Australia from 1951 to 2001
Mir in dobro : delovanje slovenskih frančiškanov in redovnih sester skozi 50 let v Avstraliji 1951-2001