Diferenciacija terminalnih traheid kasnega lesa pri navadni jelki v dormantnem obdobju