Ekološka raziskavanja terestrične, posebej arahnidske favne v nekaterih tipih gozdov Slovenije : disertacija