Slovenske večernice za poduk in kratek čas
Zgubljeni, pa spet najdeni sin
1. zvezek, 1. natis