Rada Lečič: Slovenski glagol: oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov/Slovene verb: a morphological manual and dictionary of Slovene verbs. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 268 str.

tab1
1. TXT datoteka (9 kB) Za ogled je potrebna prijava