Napetosti in deformacije v omejenem sloju enakomerne debeline, položenem na togi polprostor in obremenjenem z enakomerno, gibko obtežbo pravokotne oblike : doktorska disertacija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih