Predstavljanje omogoča preučevanje kompleksnih miselnih procesov in vedenja s funkcijsko magnetno resonanco