Uporaba mikrokrmilnika z lastno izdelanim vezjem za aplikacije v tekstilstvu
Use of microcontroller with custom made printed circuit board for textile applications