Slovenske večernice za poduk in kratek čas
Cipsarjeva družina ali cesar Maksimilian na Martinjipeči : (povest za mlade in odraščene poslovenjena) : 1. del
3. zvezek