Podjetniška usmerjenost predelovalcev lokalne hrane v Srcu Slovenije
Enterpreneurial orientation of local food processors in the Heart of Slovenia