Katja Mihurko Poniž: Evine hčere: konstituiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu: 1848-1902. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2009, 192 str.